::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان
 
  
نام کاربری:   رمزعبور:
منوی اصلی
پیامهای کوتاه

فقط کاربران عضو میتوانند پیام بفرستند خواهشمندیم وارد شوید یا عضو شوید.
ارتباط آنلاين با مديران
سردبیر

مدیر فنی
سيستمهاي پردازش رخداد
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 16 بهمن، 1385 توسط maghaleh.net
مديريتkiasat می نویسد "تعريف و اهميت پردازش تبادلات زمينه ساز پردازش اطلاعات براي عمليات سراسر سازمان است و از طريق شبكه ارتباطات تله‌اي درصدد است تا به همه طرفين سازمان و ماوراي سازمان دستيابي داشته باشد و وسيله‌اي است اوليه جهت بروز نمودن بانك اطلاعاتي تا با آن, وقايع جهان واقعي را با بانك اطلاعاتي خود هماهنگ نمائيم. سيستم پردازش تبادلات بعضي از سازمانها نسبتا كوچك است ولي درخصوص خطوط هوايي بايد اظهار نمود كه از نرم افزار كافي و سخت افزاري ارزان برخوردار بوده و داراي سيستمي رودرروي و تعاملي يا Interface مي‌باشند.

سيستمهاي پردازش رخداد ـ سئوالات كليدي ـ طبقه بندي سيستمهاي اطلاعاتي ـ سيستم‌هاي پشتيباني تصميم ـ سيستم‌هاي پردازش رخدادها ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ـ سيستم پردازش رخدادها (تراكنشها) ـ تعريف و اهميت ـ طرح سيستم پردازش رخدادها ـ چرا شما بايد درباره سيستمهاي پردازش رخدادها شناخت داشته باشيد؟ ـ توالي در پردازش رخداد ـ سيستم‌هاي عمومي رخدادها ـ خصوصيات سيستمهاي حسابداري ـ اصول گزارش رخدادها تعريف و اهميت پردازش تبادلات زمينه ساز پردازش اطلاعات براي عمليات سراسر سازمان است و از طريق شبكه ارتباطات تله‌اي درصدد است تا به همه طرفين سازمان و ماوراي سازمان دستيابي داشته باشد و وسيله‌اي است اوليه جهت بروز نمودن بانك اطلاعاتي تا با آن, وقايع جهان واقعي را با بانك اطلاعاتي خود هماهنگ نمائيم. سيستم پردازش تبادلات بعضي از سازمانها نسبتا كوچك است ولي درخصوص خطوط هوايي بايد اظهار نمود كه از نرم افزار كافي و سخت افزاري ارزان برخوردار بوده و داراي سيستمي رودرروي و تعاملي يا Interface مي‌باشند. تبادل واقعه ايست كه از نقطه نظر MIS مهم جلوه نمايد و مستلزم تحقق فعاليتي در سازمان جهت نيل به مقصودي ميباشد. براي مثال, حمل محصول مشتري براي پاسخگويي به درخواست يا سفارش او خود نوعي تبادل ميباشد. بانك اطلاعاتي نيز با انجام عملي خاص (تغيير اسناد مختلف) اين واقعه را منعكس نموده با بانك اطلاعاتي را به روز بنمايد (سفارش فروش ممكنست موجب تغيير و به روز درآوردن اسناد حسابداري, برنامه توليد و سفارش خريد گردد). نكته كلي آنست كه يك تبادل, داده‌اي را وارد سيستم مينمايد. اين داده توسطه سيستم پردازش شده و بصورت يك يا چند ستاده از سيستم خارج شده يا در آن ذخيره مي‌شود. مثالهايي از اين تبادلات بشرح زير مي‌باشند: 1) زمانيكه آزمايشگاه بيمارستان, مريضي را تست ميكند, داده‌هايي در خصوص اين واقعه جهت بروز درآوردن پرونده بيمار, اسناد حسابداري بيمارستان و اطلاع پزشك مربوطه بوجود مي‌آورد. 2) داده ليست حقوقي, ساعات كار كارمند, مجموعه ساعات كاري ميان مشاغل ديگر, تغيير طبقه بندي شغلي و نظاير آنرا وارد سيستم مينمايد. برنامه حقوقي, چنين ستاده‌هايي را بعنوان مبناي صدور چك حقوقي يا سپرده بانكي مستقيم قرار ميدهد. همچنين گزارش توزيع هزينه كار مستقيم و غير مستقيم را نيز ميتوان از اين ليستها بدست آورد. 3) با ورود و دريافت چك مشتري, بانك جهت پرداخت ابتدا ضمن تاييد مانده مورد نياز, مبلغ چك را از مانده حساب مشتري كم مينمايد و داده‌هاي مورد نياز جهت بروز كردن را بوجود مي‌آورد تا براي دستور پرداخت بعدي بروز و آماده باشد. پردازش تبادلات, بخش مهمي از MIS را تشكيل ميدهد. گرچه (Decision Support System)DSS نيز جهت تصميم گيريها در سراسر سازمان بكار گرفته ميشود و در موفقيت سازمان نقش مهمي را ايفا مينمايد ولي بخش نسبتا كوچكي از منايع محاسباتي را در بر ميگيرد و برعكس آن پردازش تبادلات بخش اعظمي از هزينه هاي عملياتي MIS را به خود اختصاص ميدهد. اكثر فعاليتهاي روزمره MIS جامع, از طريق سيستم پردازش تبادلات اداره و اجرا مي‌شود و در صورت بروز مشكل (مثلا در حمل كالا به آدرسي اشتباه يا صدور فاكتوري ناقص) اين سيستم پاسخگو خواهد بود. بهبودهاي حاصله در كسب مزيتهاي استراتژيكي همانند ارائه خدمت بهتر, محصول با كيفيت بالاتر و هزينه‌هاي كمتر اغلب موهون بهبود در سيستم پردازش تبادلات MIS ميباشد. با درگيري بيشتر MIS در مسائل عملياتي, كارايي و اثر بخشي سازمان بيشتر متكي بر هوش دروني سيستم پردازش تبادلات خواهد بود. براي مثال, مواردي را در سيستم ثبت سفارش يك توزيع كننده عمده فروش در نظر بگيريد كه درحالت بدون موجودي كالا به سر ميبرد و داراي گزينه هاي متعددي به شرح زير مي باشد: ـ سفارشات دريافتي جديدي را كنسل نمايد. ـ سفارشات را با اندكي تاخير و به محض آماده شدن ارسال نمايد. ـ كالاهاي موجود را ارسال و بقيه را كنسل نموده و يا با تاخير تهيه و ارسال نمايد. ـ در صورت دريافت سفارش و عدم وجود موجودي مي‌تواند زمان دريافت كالا را تعيين و احتمالاً نيز دريافت آن از عرضه كننده را سرعت بخشد. ـ در صورت بدون موجودي بودن و عدم دريافت سفارش, با سرعتي مناسب سفارش دهي به عمل مي‌آيد. ـ در صورتيكه سيستم (پردازش تبادلات) بصورت تعاملي باشد, طرفين در اقدامات سيستم مشاركت مي‌جويند يعني در امر تصميم گيري جهت تعويق و يا كنسل كردن كه خود به تاريخ حمل پيش بيني شده سيستم بستگي دارد توافق مي‌نمايند. در مثال فوق, روش انتخابي سيستم پردازش تبادلات بر طرز تلقي و برداشت مشتري اثرات عميقي برجاي مي‌گذارد كه اثراتي است غير از كارايي شركت و تحويل جنس و لذا در صورت ثبات رويه فوق, اثرات تجمعي سيستم نامناسب بسيار مهمتر جلوه خواهد نمود و به تدريج اين مشكل سطح عملياتي مبدل به مشكلي استراتژيك خواهد شد (از دست رفتن وجه و اعتبار شركت). نكته ديگر آنكه سيستم پردازش تبادلات به دليل برخورداري از دانش و تجربه, بسياري از سياستهاي و خط مشي‌ها را منسجم مي‌نمايد و لذا نحوه برخورد سازمان با فعاليتهاي عملياتي را مشخص مي‌نمايد سومين نكته آنكه سيستم پرازش تبادلات وسيله‌ايست جهت انجام امور موجود در MIS جامع و لذا هر نوع بهبودي در عمليات و نحوه سرويس دهي بايد با توسعه سيستم پردازش تبادلات نيز همراه باشد. همچنين لازم است اين سيستم انعطاف پذير طراحي شود تا خود را با آموخته‌هاي سازماني به راحتي سازگار و هماهنگ نمايد. نكته چهارم آنكه مديران بايد اين سيستم در جرگه مكانيزمهاي اساسي جهت ايجاد بهبودهاي انعطاف پذيري, بلند مدت و پايدار در رفتار سازمان به شمار آورند و لذا در صورت بروز مشكل عملياتي, سيستم بايد به نحوي تعديل شده (و تعديلات را بعمل آورد) كه مسئله و مشكل مورد نظر امكان تحقق مجدد نيابد. نكته آخر آنكه اين سيستم نقطه اوليه ورود داده از جهان واقعي است. براي مثال, سيستم‌هاي فرعي پردازش سفارش, خريد و حسابهاي دريافتي, داده‌هايي ارزشمند از سيكل كار سازمان در اختيار توزيع كننده عمده فروش قرار ميدهد (اطلاعاتي چون چه كسي, چه مقدار, در چه زماني, به چه تعداد دفعاتي, با چه قيمتي و با چه شرايط اعتباري سفارش خود را عملي ساخته است و زمان بازگرداندن كالا و يا پرداخت وجه مشتري چه وقتي است و تحويل و عملكرد كيفي عرضه كننده و عملكرد هر خريدار چگونه بوده است را ميتوان از سيستم پردازش تبادلات عمده فروش فوق بدست آورد). با گسترش و نفوذ رسمي تبادلات در سازمان بانك اطلاعاتي يا بانك داده‌ها نيز نقش به سزايي در سيستمهاي اطلاعاتي مديريت امروزي ايفا مي‌نمايند. (بانك اطلاعاتي معادل بانك داده‌ها به كار رفته گرچه داده خام بوده و اطلاعات داده‌هاي پردازش شده است ولي بدليل اينكه داده‌هاي پردازش شده يا اطلاعات نيز خود مجدداً ممكن است در يك بانك ذخيره شوند نام بانك اطلاعاتي را براي آن برگزيديم). طرح سيستم پردازش رخدادها: با توجه به مثال سيستم ثبت سفارش توزيع كننده عمده فروش, نكات مهم در طراحي اين سيستم را دنبال مي كنيم. ثبت داده‌ها: سيكل اوليه تبادل موسسات بازرگاني با دريافت سفارش از مشتري آغاز ميشود كه ممكن است به يكي از طرق زير تحقق يابد: 1) از طريق سيستم پست عادي توسط مشتري يا فروشنده شركت عمده فروشي بعد از دريافت سفارش. 2) از طريق پست الكترونيكي يا ( E- Mail) Electronic Mail درست مشابه حالت قبل به جز عدم وجود تاخير و ريسك و عدم اطمينان. 3) از طريق تلفن از طرف كارمند ثبت سفارش با استفاده از ترمينال متصل On–Line كه اطلاعات فروش را وارد مي نمايد در حاليكه مشتري پشت خط تلفن بوده و به سئوالات او پاسخ داده مي‌شود او در نهايت با اين اطلاعات بدست آمده از كارمند مربوطه درخصوص سفارش تصميم‌گيري نهايي بعمل مي‌آورد. 4) از طريق ترمينال در نقطه فروش يعني خانگي (در محل مسكوني يا نزديك محلهاي مسكوني). 5) از طريق ترمينال داده از راه دور كه توسط فروشنده عمده فروش عمل ميشود يا توسط خود مشتري (ترمينال دستي). 6) از طريق تلفن ـ صوت كه مشتري را قادر ميسازد تا روي وسيله‌اي نكات كليدي را پانچ كند تا مشتري اقلام مورد سفارش را همراه مقدار نياز تعيين نمايد و اطلاعات بازخور و دستورات را جهت تاييد ارزشهاي كليدي پانچ شده بطور اتوماتيك توسط كامپيوتر و با بهره‌گيري از تركيب كننده صدا به داده‌هاي ديجيتالي منتقل نمايد. داده‌هاي ثبت شده به محض ورود از لحاظ تعداد, جمع كل, نام جنس يا اجناس, تركيب اجناس, الفباي نام كالا و نظاير آن چك و بررسي مي‌شوند چرا كه تبادلات در بخشهاي پراكنده بعمل مي‌آيد لذا يا براي چك كردن هر بخش داراي بانك مستقلي باشد و يا همگي توسط ارتباطي تله‌اي به مركز بانك اطلاعاتي واحدي متصل باشند. اتصال پيوسته تمام بخشها پر هزينه بوده و گاهاً بهتر است از كامپيوتر جدايي كمك گرفته و نتيجه خلاصه شده را وارد شبكه مركزي نمود, آنهم در اوقاتي كه شبكه داخلي داراي ظرفيت بيكار و خالي است. به هر حال استفاده هم زمان از روش Batch و روش فوري كم هزينه‌تر خواهد بود ( تاصرفا بكار گيري يكي از اين دو سيستم). محتواي بانك اطلاعاتي: علي رغم تغيير و به روز شدن دائمي بانكهاي اطلاعاتي, قسمتهايي از مندرجات و ساختار عمومي آن ثابت و بدون تغيير باقي ميماند. سيستم پردازش تبادلات در وحله اول بايد توجه خود را بر بانك اطلاعاتي قرار دهد و بعد از آن كاربردهاي بانك اطلاعاتي بينديشد براي درك بهتر محتويات بانك اطلاعاتي به ذكر مثالهايي چند مي‌پردازيم. در زير فايلهاي متعددي ملاحظه خواهيد نمود كه هر فايل داراي ركوردهاي مختلفي مي‌باشد هر ركورد شامل فيلدهاي است كه مشروحاً ذكر شده‌اند. ركورد مشتري ركورد موجوديها ركورد سفارش مشتري ركورد خريد شماره مشتري نام مشتري آدرس مشتري طبقه مشتري وضعيت حساب دريافتي شاخص سودآوري داده‌هاي تاريخي شماره موجودي مشخصات جنس طبقه جنس جايگزين جنس نقطه / مقدار سفارش بهاي تمام شده قيمت زمان انتظار تعداد عرضه كننده مانده موجود مانده سفارش شماره سفارش مشتري شماره مشتري تاريخ سفارش تاريخ حمل اقلام شماره اقلام مقدار شماره سفارش خريد شماره عرضه كننده تاريخ سفارش خريد تاريخ حمل شماره اقلام مقدار/ تعداد ركورد عرضه كننده شماره عرضه كننده نام عرضه كننده آدرس عرضه كننده رتبه كيفي وضعيت حسابهاي پراختي داده‌هاي تاريخي ( آشنايي با مباني سيستم‌هاي اطلاعات مديريت, علي اصغر (انواري رستمي , ص : 41 ـ 38 ) توالي در سيستم پردازش رخداد پردازش رخداد از يك توالي و تسلسل تبعيت مي‌كند (جدول 2), هر فعاليت در تسلسل به يك يا چند رخداد ديگري منجر مي‌گردد. زمانبندي فعاليتها به ويژگيهاي سيستم بستگي دارد. در برخي مثالها, پردازش بايد فوري باشد در حاليكه بر سيستمهاي ديگر پردازش با تاخير انجام مي‌پذيرد. جدول فعاليتها در پردازش متوالي رخدادها فعاليت شرح صورتهاي ورودي و خروجي ضبط داده‌ها تحصيل و ضبط و ثبت داده‌ها پايانه پردازش ازريابي درستي داده‌ها (بررسي رخداد به منظور اشتباهات, داده‌هاي گزارش فراموش شده, مقادير تغيير يافته استثنايي و ارزيابي صحت رخدادها), تصحيح اشتباهات, اصلاح و بازيافت داده‌ها از پرونده‌هاي سيستم براي آسان سازي عمليات حفظ و تصحيح پرونده اصلي براي ديسكهاي نگهداري انعكاس تاثير رخدادهاي انجام گردان پرونده شده گزارش تهيه خروجي, شامل توليد خروجي گيري اسناد فعاليتهاي اجرايي, اسناد چاپي اطلاعاتي و گزارشهاي خلاصه دريافت و ضبط داده ها Data Capture به دنبال وقوع رخدادها اطلاعات مربوط بايد جمع آوري و ضبط گردد چنانچه سيستم بصورت دستي باشد اين فعاليت مي تواند به سادگي نوشتن و ثبت جزئيات آن عمليات مهم باشد. براي مثال سيستم دستي فروش ممكن است شامل ثبت برگه فروش را در برگيرد كه در آن قطعات و لوازم فروخته شده, قيمت جزء و كل, چنانچه ماليات بر آن تعلق گيرد مقدار ماليات و جمع كل عمليات فروش ذكر شده باشد. تعيين جا و فروش بليطهاي هواپيما در مقابل بصورت سيستم مستقيم On – Line)) از طريق پايانه‌هاي رايانه‌اي انجام مي‌شود. اطلاعاتي شامل مشخصات مسافر, شماره پرواز, تاريخ و قيمت بليط بصورت قسمتي از سيستم ثبت و ضبط مي‌گردد. پردازش رخداد Transaction Processing در زمان انجام گرفتن هرگونه فعاليت پردازشي, داده‌هاي ضبط شده بر اساس ضوابط موجود دستي يا خودكار به منظور رفع اشكالات و يافتن اشتباهات مورد ارزيابي و تصحيح قرار مي‌گيرد. اين اصلاحات شامل بررسي اطلاعات و برگه‌هاي فروش است تا مشخص گردد اطلاعاتي از قلم نيفتاده باشد و يا قيمتهاو تعداد ذكر شده صحيح بوده و صحت عمل محاسباتي معلوم گردد. اشتباهات و غلطها از طريق مميزي اسناد درست مي‌شوند. بعضي از داده‌ها در اين مرحله از پرونده اصلي بازيافت مي‌شود. قيمت اجناس فروشي ممكن است از فهرست قيمت داده شده بدست آيد قيمت بليط هواپيما از فهرست قيمت با عوامل موثري از قبيل درجه محل صندلي, تاريخ پرواز, پيش خريد و مسيري كه بايد طي شود و مقصد مسافر, مشخص و دريافت ميشود. نگهداري پرونده File Maintenance انجام گرفتن هر رخدادي باعث مي شود كه پرونده اصلي تصحيح و اطلاعات به روز شود. زماني كه كسي براي يك صندلي در مسيري از هواپيما بليت تهيه ميكند, بايد پرونده اصلي پرواز در رايانه كاهش تعداد صندليهاي موجود را نشان دهد. هم چنين فهرست مسافران هم بايد مشخصات مسافران جديد را نشان دهد. فروش يك كالا و يا استفاده از مواد موجود در انبار براي ساخت يك قطعه هم باعث ويرايش اطلاعات در پرونده اصلي ميشود. در كارخانه‌ها با مديريت صحيح (براي مثال) بايد پرونده‌ها و اطلاعات به نحوي تصحيح و به روز شوند كه هميشه نشان دهنده كالاي موجود باشند. تصحيح و به روز كردن پرونده‌ها و اطلاعات به دو طريق ممكن است: روش دسته‌اي (batch) (يعني زماني كوتاه بعد از وقوع رخدادهاي اوليه) و يا به صورت روش پردازش مستقيم ( (on – Line). (تاثير هر رخداد بلافاصله بعد از اعمال هر تغييري مشاهده مي‌شود). گزارش گيري Reporting در حين پردازش رخدادها, خروجيها خاصي ممكن است تهيه شود. نمونه‌هاي عمومي از چند نوع خروجي, در زير همراه با مثلا آمده است: 1 ـ اسناد عملياتي (Action Document): بليت هواپيما, سفارشهاي خريد, سفارشهاي توليد, اجازه خروج كالا كه باعث اقدامات ديگري در داد و ستدها ميشود, در اين طبقه‌بندي قرار مي‌گيرند. 2 ـ اسناد اطلاعاتي (Information Documents): تاييديه هاي سفارش خريد, فهرست‌هاي سفارشهاي خريد و در دست اقدام, فرم عدم تاييد مواد, تاييديه پرداخت چك‌ها كه باعث تاييد و اطلاعات از رخدادهايي است كه علت وقوع اين فعاليت است. 3 ـ صورت عمليات رخداد (Transaction Log): اظهار نامه‌هاي سفارشهاي خريد, فهرستهاي پرداختي و دريافتها از بانك, و سفارشهاي فروش شامل فهرستهايي هستند كه اطلاعاتي در خصوص معاملات در حال انجام و نيز در زمينه تشخيص هر معامله و ديگر اطلاعات در اين مورد را عرضه مي‌كنند. 4 ـ گزارشهاي مميزي (Edit Reports): تهيه فهرست شماره حسابهاي غير معتبر و اسناد داد و ستد (شكل 1) اطلاعاتي در خصوص اشتباهات صورت گرفته در حين انجام گرفتن دادوستد بدست مي‌دهد, همچنين اطلاعاتي در خصوص پيدا كردن اسناد معاملات در اين گزارش ديده ميشود. 5 ـ گزارشهاي اجمالي از امور كنترلي (Summery Monitoring Reports): ترازنامه, صورت سود و زيان, و همچنين صورت تجزيه و تحليل جريان نقدي نشان دهنده تاثيرات معاملاتي است كه در يك دوره زماني معين اتفاق افتاده است, البته ريز مطالب در اين گزارشها نمي‌آيد. معمولا نسخه‌هاي مختلفي از اينگونه گزارشها به منظور استفاده در قسمتهاي مختلف سازمان به منظور مراجعات بعدي تهيه ميشود. اين روشها براي نوع خاصي از فعاليت نيست بلكه در انواع ديگر فعاليتها چه دستي چه خودكار هم استفاده مي شود. شكل 1 نمونه گزارش مميزي گزارش اقدامات مميزي و به روزكردن اطلاعات موجودي انبار كليد رخداد/ پرونده پيام 777 780 801 A 815 1346 765 1784 2164 نمي‌توان كليد را روي پرونده اصلي پيداكرد فعاليت جهت اضافه سازي يادداشت جديدبه پرونده نمي‌توان كليد را روي پرونده اصلي پيدا كرد. داده‌هاي عددي در اقلام كليدي صفر كردن حسابها سابقه در پرونده نيست اقدام جهت حذف اطلاعاتي كه وجود ندارند رمز پرونده خارج از دسترس است خلاصه رخدادها رخدادهاي صورت گرفته پرونده‌هاي اضافه شده پرونده‌هاي حذف شده پرونده‌هاي به روز شده اشتباهات گزارش شده 1341 186 34 1121 8 سيستمهاي عمومي رخدادها سيستم پردازش رخداد باعث مي‌شود كه مديران و كاركنان بتوانند به خوبي سازمان خود را اداره كنند و خدمات و عرضه محصولات به خوبي انجام شود و اين درحالي است كه همه مطمئن هستند كه در هر مرحله از فعاليت نظارت نيز وجود دارد. در اين قسمت از كتاب مشخصاتي از سيستمهاي عمومي رخدادها عرضه مي‌شود كه شامل: حسابهاي قابل وصول, حسابهاي قابل پرداخت, دفتر كل, ثبت سفارشها, نقطه فروش كالا و سيستم كنترل موجودي انبار هستند. به مرور كه هر مرحله مطالعه مي‌شود, متوجه مي‌شويد كه هر كدام از اين روشها چگونه در پردازش رخدادها و روند آن قرار مي‌گيرند. روشهاي حفظ و بايگاني اطلاعات يك پايه اساسي در امر حسابداري هستند بنابراين بهتر است چند جنبه سيستم حسابداري را مشخص كنيم. خصوصيات سيستم هاي حسابداري سيستمهاي حسابداري يك پايه اصلي براي هرگونه معامله و تجارت است. حسابداري ركني است براي تشخيص خوب يا بد بودن هدف و راهي را كه هر سازمان در پيش مي‌گيرد. خطوط راهنمايي كه به آن اصول مورد قبول حسابداري مي‌گويند. همچنين روش بهينه ثبت و ضبط فعاليتهاي تجاري و اطمينان از منطبق بودن با هدفها و همچنين وضع موجود را عرضه مي‌كند. هدف از عمليات حسابداري: يك عمل حسابداري بايد اطلاعاتي در خصوص چهار سئوال زير در اختيار مديران, كاركنان, حسابرسان, سهامدارن و بازرسان, قسمت ماليات داخلي و ديگران افرادي كه ممكن است نياز داشته باشند عرضه كند. 1 ـ چه نوع معامله‌اي (رخدادي) انجام شده است؟ 2 ـ چه زماني اين معامله انجام شده است؟ 3 ـ تاثيرات اين معامله چيست؟ 4 ـ چه مقدار پول در اين معامله رد و بدل شده است؟ سيستم حسابداري معمولا با پول سرو كار دارد و يا هرگونه معامله‌اي كه اتفاق مي‌افتد بصورت افزايش و يا كاهش در پول نشان ميدهد (ويا واحد هر چيزي را بصورت پول نقد در مي‌آورد). زمانيكه يك معامله انجام ميگيرد كاهش پول در قسمتي را در پي مي آورد و لذا جبران آن در قسمت ديگر بايد انجام شود تا تعادل برقرار گردد. براي مثال چنانچه اتومبيلي بصورت نقد خريداري كنيد از يك طرف موجودي نقدي شما كاهش مي‌يابد ولي از طرف ديگر دارايي شما به همان ميزان افزايش مي يابد. دفتر داري دوبل: يكي ديگر از مشخصات عمومي سيستم حسابداري, حسابداري دوبل است كه در آن چنانچه حسابي بدهكار شود همان حساب به همان مقدار بستانكار مي‌شود تا در سيستم تعادل برقرار گردد. در ماثل فوق زمانيكه حساب موجودي نقدي كاهش (بستانكار) مي‌يابد حساب ديگري كه در حساب سرمايه به نام اتومبيل ممكن است باشد به عنوان ستون بدهكار افزايش مي‌يابد. حتي اگر قسمتي در معامله از منابع مختلف تامين شود مثلا حساب بستانكار به صورت نقدي, حساب جاري و ديگر منابع تامين شده باشد. در هر صورت مقدار كاهش با افزايش بايد تعادل داشته باشد. يك روش طراحي شده صحيح در حسابداري به نحوي خواهد بود كه هميشه اين تعادل برقرار گردد. رسيدگي و حسابرسي عمليات مالي براي تعيين صحت و دقت عمل از طريق رهنمون حسابرسي كه در ضميمه 7 آمده است ممكن است بدين صورت باشد كه سابقه‌اي از هر معامله در سيستم نگهداري گردد تا نشانه عمليات مختلف باشد. حسابرساني كه از رهنمونهاي حسابرسي براي كار خود استفاده مي‌كنند مي توانند بفهمند كه چه اتفاقاتي افتاده و تاثير آنها بر اموال و داراييها و ديون و ارزش خالص سازمان را به دست آورند, در نتيجه ميتوانند پاسخ چهار سئوالي قبلي را بيابند. در صورت نياز اصلاحات لازم صورت مي پذيرد تا اشتباهات از بين رفته و گزارش بهتري در خصوص عمليات سازمان عرضه گردد. فهرست حسابها سندي است كه تمام فعل و انفعالات مالي سازمان را نشان مي‌دهد. هر حسابي با مشخصه خود وقايع سازمان و نتايج آنها را در سازمان نشان ميدهد. جدول 3 نمونه‌اي از فهرست طبقه بندي حسابها در يك شركت توليدي را نشان مي‌دهد حسابها بر اساس نوع خود گروه‌بندي شده اند (مثل اموال و ديون ) و با شماره‌هايي كه مشخص شده‌اند آنها را شماره حساب مربوطه ميگويند. براي مثال براساس جدول 3 شماره حساب 151 نشانه حساب تنخواه است و تمام عمليات نقدي را در آن مي‌آورند. اصول گزارش رخدادها سيستم حسابداري ممكن است بر اساس نقدي و يا تعهدي (اعتباري) عمل كند. عمليات نقدي حسابداري زماني گزارش مي‌شود كه پول نقد دريافت و يا خرج شده باشد به عبارتي واقعه حسابداري زماني است كه پول نقد در آن جاري باشد. گزرش حسابداري تعهدي (اعتباري) در خصوص فعاليتهاي هزنيه و درآمد در يك مدت زمان معين بكار مي‌رود و توجهي به نقل و انتقال پول ندارد. براي مثال چنانچه ماليات را سه ماهه پرداخت مي‌كنيم ولي هزينه آنها را بر اساس ماهانه محاسبه مي‌شود در نتيجه بدهيها نيز ماهانه محاسبه مي‌شوند, يعني مقدار بدهي هر ماهه افزايش مي‌يابد (در سيستم حسابداري نقدي اين هزينه زمانيكه صورت حساب مالياتي دريافت و پرداخت مي‌شود در انتهاي هر سه ماه محاسبه ميگردد.). اكثر حسابداران معتقدند كه در روش تعهدي, گزارشهاي دقيقتري در خصوص زمان انجام گرفتن هزينه كساني كه مشمول آن شده اند و تاثيرات آن بر سازمان به دست مي‌آيد. تركيبات قابل تشخيص: تركيبات زير از جمله جنبه‌هاي سيستم‌هاي حسابداري هستند. سيستم ادواري: جزئيات حسابداري به صورت ترازهاي آزمايشي به منظور دقت عمل به صورت خلاصه در فواصل معيني كه معمولا ماهانه است تهيه مي‌شود, از اين رو دفاتر به نحوي تنظيم مي‌شود كه تعادل معاملات را كه در آن فاصله زماني (ماه قبل) اتفاق افتاده است منعكس كنند و سوابق معاملات را براي ماه آينده آماده سازند. اين دوره در اين مثال ماه است در انتهاي هر ماه همان ترازهاي مشخص كننده خلاصه معاملات ماه عرضه مي شود. بيشتر شركتهاي تجاري از سيستم ادواري سه ماهه استفاده مي‌كنند. گزارشها و اطلاعات سالانه به موجب گويي مسائل حقوق و مالياتي شركتها و تهيه گزارشهاي مقايسه‌اي سالانه فراهم مي‌آيد. ديد محدود: تنها عملياتي كه مستقيما به سازمان و منابع آن مربوط ميشود در اين گزارشها ذكر ميشود: مواردي از قبيل ورود رقيبان جديد به بازار كه ممكن است باعث كاهش سود و منافع شركت باشد در اين گزارشها ديده نمي‌شود. نگرش تاريخي: يك گزارش حسابداري مبتني بر وقايع تاريخي از قبيل فروش, خريد و سود در گذشته را نيز مد نظر دارد. اين گزراشها با توجه به تاثيرات اين وقايع و با عرضه تراز حسابها از قبيل پول نقد در دسترسي, بدهي و بدهكاران مي‌آيد. ولي در هر صورت اطلاعات حسابداري و مالي آينده را پيش بيني نمي‌كند. (براي مثال به شما اطلاعاتي در خصوص اين كه در سال آينده فروش چگونه خواهد بود؟ پول در دسترس چقدر است؟ و ارزش شركت را چنانچه بخواهيد در معرض فروش قرار دهيد چه خواهد بود؟ نمي‌دهد. البته مديران و تجزيه و تحليل كنندگان امورمالي از اطلاعات بدست آمده از حسابداري را با ديگر اطلاعات جانبي جمع آوري نموده و آينده را پيش بيني مينمايد. البته اين عمليات در قسمتي خارج از صنعت حسابداري انجام مي‌شود. جدول 3 ـ جدول حسابها نشان دهنده شماره حسابها و عناوين سرفصلها تاريخ 5/2/1377 100 چك ها 350 استهلاك ـ مبلمان و اثاثيه 102 اندوخته 351 استهلاك ـ ماشين آلات 150 سرمايه در دست 352 استهلاك ـ سوار و كاميون‌ها 151 تنخواه 353 استهلاك ـ اجاره بها 153 اسناد واريز شده 354 استهلاك ـ سازمان 156 سهام 357 استهلاك ـ حق ثبت, اختراع و ابداع 159 اوراق قرضه 360 استهلاك ـ ساختمان 200 حسابهاي دريافتني ـ فروش‌ها 380 سرقفلي 201 حسابهاي دريافتني ـ پرسنل 381 علامت‌هاي تجاري 202 حسابهاي دريافتني ـ ساير 250 موجودي انبار حسابهاي بدهي (بدهي‌ها) 290 هزينه هاي پرداخت شده 400 حسابهاي پراختني 291 درآمدهاي قابل وصول 405 اسناد كوتاه مدت پرداختني ـ وام 300 اثاثيه و مبلمان 425 كسور مالياتي پرداختني 301 ماشين آلات 426 كسور مالياتي پرداختني 302 اتومبيلها و كاميونها 428 فرانشيز مالياتي پرداختني 303 افزايش اجاره بها 429 ماليات بر اموال اشخاص 304 هزينه‌هاي سازماني 430 ماليات بر درآمد 305 حق ثبت اختراع و ابداع 431 ماليات‌هاي پرداختني مطابق 306 حق تاليف 434 ماليات بر اموال 310 ساختمان 445 پيش دريافت (درآمدهاي انتفالي) 330 زمينهاي انبار 446 هزينه‌هاي قابل وصول 450 اموال گرويي پرداختني 750 هزينه آگهي تجارتي 452 اسناد بلند مدت پرداختني 751 هزينه سوخت خودرو‌ها 454 اسناد تضميني بلند مدت پرداختني 752 هزينه نمايندگان فروش سرمايه ها 753 هزينه حقوق نمايندگان فروش 500 مالك 1 ـ ارزش ويژه 754 هزينه حقوق فروشگاه 510 مالك 1 ـ سهم پرداخت شده 755 هزينه نمايندگان فروش 520 مالك 1 ـ برداشت 756 هزينه ماليات حقوق فروشگاه 530 مالك 1 ـ ساير 757 بيمه قروشگاه 540 مالك 1 ـ خاص 758 اجاره فروشگاه 550 سهم عادي 759 تاسيسات فروشگاه 580 منابع تقسيم نشده (عوايد محفوظ) 760 تلفن فروشگاه 761 لوازم مصرفي فروشگاه درآمدها 762 استهلاك فروشگاه 600 فروشهاي نقدي ـ سخت افزار 763 هزينه‌هاي پروانه و مجوزهاي فروشگاه 601 فروشهاي نقدي ـ رنگ 801 هزينه‌هاي تحقيقات 620 فروشهاي نقدي ـ اعتباري ـ سخت افزار 800 هزينه‌هاي كارمزد بانكي 621 فروشهاي نقدي ـ رنگ 801 هزينه‌هاي حقوق مدير 640 سود درآمد 802 هزينه‌هاي پرسنل اداري 650 دريافتهاي نقدي و مقرريهاـ سخت افزار 803 ماليات حقوق پرسنل اداري 650 دريافتهاي نقدي و مقرريهاـ رنگ 806 استهلاك امور اداري 670 دريافتهاي اعتباري و مقرريهاـ سخت افزار 805 تلفن امور اداري 671 دريافتهاي اعتباري و مقرريهاـ رنگ 807 هزينه كرايه و اجاره امور اداري 690 درآمدهاي حاصله از تخفيفها 808 هزينه كرايه و اجاره امور اداري 808 هزينه لوازم مصرفي اداري هزينه‌هاي عملياتي 809 اعانات 700 قيمت كالاها ـ سخت افزار 810 هزينه مسافرت 701 قيمت كالاها ـ رنگ 811 هزينه امور حقوقي و حرفه‌اي 812 طلبهاي غير قابل وصول 925 هزينه‌هاي غير عملياتي 813 ماليات فرانشيز (ماليات بر امتياز) 950 ماليات بر درآمد ملي هزينه و درآمد غير عملياتي 955 ماليات بر درآمد ايالتي 900 درآمدهاي غير عملياتي 960 ماليات بر درآمد خارجي بر گرفته از درس اطلاعات مدیریت استاد دکتر یزدان پناه"
 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد مديريت
· سایر مطالب نوشته شده توسط maghaleh.net


پربازدیدترین مطلب در زمینه مديريت:
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری مدیران

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب

با عرض پوزش : ارائه نظر و پیشنهاد در مورد این مطلب مقدور نیست .
برای انتشار مقالات خود در د نیای وب می توانید مقالات خود را به ایمیل آدرس maghaleh.net@gmail.com ارسال نمایید.

Copyright © 2005-2015 Computer Center Of MAGHALEH[DAT]NET All rights reserved.
| Please send your comments to:webmaster@maghaleh.net |
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.03 ثانیه

::Persian articles by maghaleh[dat]net ::