::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان
 
  
نام کاربری:   رمزعبور:
منوی اصلی
پیامهای کوتاه

فقط کاربران عضو میتوانند پیام بفرستند خواهشمندیم وارد شوید یا عضو شوید.
ارتباط آنلاين با مديران
سردبیر

مدیر فنی
مقاسیه واکنش های تعادلی در افراد مبتلا به اس
ارسال شده در مورخه : جمعه، 21 بهمن، 1390 توسط admin88
تربيت بدنيMANSURI می نویسد "

مقدمه
بدون شک ، ستون مهره ها بعد از مغز و دستگاه عصبی مرکزی پیچیده ترین بخش بدن انسان است .
این اندام علاوه بر اینکه به عنوان تکیه گاه محکم و انعطاف پذیری از نخاع محافظت می کند ، برای راه رفتن و بسیاری از حرکات پیچیده بدن ضروری است . بطوریکه تقریباً در تمامی حرکت های بدن دخالت دارد (غزاله ، 1382)
طول ستون مهره ها در شخص بالغ سالم 55 تا 65 سانتی متر و دارای 33 مهره است که تعداد 24 عدد از مهره ها ، متحرک و 9 عدد دیگر مهره های غیر متحرک می باشند که به هم چسبیده و دو استخوان خاجی و دنبالچه را می سازند . مهره ها مختلف ستون فقرات از بالا به پایین به این شکل دسته بندی می شود : 7 مهره گردنی ، 12 مهره سینه ای ، 5 مهره کمری ، یک مهره خاجی که از اتصال پنج مهره بوجود می آید و یک مهره دنبالچه که از بهم پیوستن چهار مهره آخر ایجاد می شود ( کاشف ، 1385 ).
مهره های ستون فقرات از بالا به پایین یعنی از ناحیه گردن به طرف لگن خاصره به ترتیب حجیم تر می شوند . این امر به قائم بودن بدن و بهتر تحمل کردن وزن کمک می نماید ( خداداد ، 1384 ).
ستون مهره در نواحی مهره های متحرک ، دارای سه انحناء طبیعی در سطح سهمی می باشد، قوس سینه ای به طرف جلو،تورفته (مقعر) و به طرف عقب، برآمده (محدب) است. در حالی که قوس های گردنی به طرف عقب مقعر و به طرف جلومحدب هستند (دبیری روشن ، 1380).
انحناءها و قوس های طبیعی ستون فقرات ضربات شدید را قابل تحمل ساخته و باعث دفع آنها نیز می شود (عطارزاده حسینی ، 1380).
هر نوع ناهنجاری عملکردی و ظاهری در اجرای ستون مهره ها باعث ایجاد نارسایی هایی در آن خواهد شد . به قوس های جانبی یا انحرافات جانبی ستون مهره اسکولیوسیز اطلاق میشود (دبیری روشن ، 1380 ) .
به عبارت دیگر تمایل و انحناء ستون مهره ها به یکی از طرفین چپ یا راست بدن اسکولیوسیز گفته میشود . در این ناهنجاری ، عضلات یک سمت بدن کوتاه و منقبض شده و عضلات سمت دیگر شل می شوند و به همین علت ستون مهره ها با تحمل یک انحنا به سمت پهلوی دیگر تغییر شکل پیدا می کند در این ناهنجاری ابتدا ستون مهره ها به شکل کمان به یک سمت منحرف می گردد در صورتی که از حرکات اصلاحی و درمانی مناسب در پیشگیری و درمان آن استفاده نگردد ، انحراف و تغییر شکل ستون فقرات پیشرفت کرده و از حالت انحنا شکل S گونه پیدا می کند (کاشف ، 1385) .
در این ناهنجاری در مهره های درگیر یک سری تغییرات سه بعدی شامل انحرافات جانبی و تیلت طرفی و چرخشی محوری بوجود می آید، بطوریکه زائده خارجی به سمت تعقر انحنا گرایش پیدا می کند و دنده ها نیز تغییر شکل می یابند ]کاپانچی ، (1384) ؛ نائولت ، (2002)[ .
تغییرات ریخت شناسی مربوط به اسکولیوسیز باعث تغییر جهت سر ، بازوها ، کتف و لگن خاصره در هر سه سطح می گردد . این تغییرات قامتی در بدن که با اسکولیوسیز رابطه نزدیکی دارند می توانند مسئول مشکلات تعادلی باشند که در اسکولیوسیز ناشناخته جوانی (AIS) گزارش شده است . علی رغم مطالعات گوناگون ، بدلیل پیچیدگی این بیماری هنوز متخصصان توانایی پاسخگویی به بسیاری از سوالات را ندارند و این بیماری همچنان ناشناخته قلمداد می شود (سیمونیا ، 2006) .
بررسی های مختلف بیومکانیکی به ویژه تعادل بدن در افراد سالم و گروه های مختلف بیماران از جمله افراد مبتلا به اسکولیوسیز ، محققان را بر آن داشته که تغییرات مرکز ثقل (COG) را به طور دقیق اندازه گیری نمایند .
در تحقیق حاضر ، عامل تعادل در افراد با ناهنجاری اسکولیوسیز ناشناخته دوران جوانی مورد بررسی قرار گرفته است .روش شناسی : ابزار تحقیق
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغیرهای مورد نظر از ابزار زیر استفاده شد :
*جهت اندازه گیری میزان انحراف ستون مهره از خط عمود از شاقول استفاده شد .
*زاویه کاب از روی رادیوگرافی AP به روش کاب تعیین شد . در این رادیوگرافی ، مهره های T1 تا S1  دیده می شود .
*جهت ارزیابی واکنش تعادلی از دستگاه تعادل سنج بیومکانیکی مدل Biodex ساخت کشور آمریکا استفاده شد .
* جهت اندازه گیری میزان افتادگی شانه از کاغذ شطرنجی استفاده شد .
*جهت ارزیابی میزان تیلت طرفی لگن از خط کش تراز استفاده شد .
*وزن افراد با ترازوی با دقت 05/0 کیلوگرم و قد افراد با متر نواری با دقت 1 میلیمتر اندازه گیری شد .

روش جمع آوری اطلاعات
انتخاب مدارس به صورت تصادفی خوشه ای صورت گرفت . در این انتخاب 20 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب وهمچنین 10 آزمودنی سالم و فاقد هرگونه ناهنجاری آناتومیکی نیز به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .
قبل از اجرای پیش آرمون از آزمودنی ها ، قد و وزن آنها بوسیله ابزار سنجش به دقت اندازه گیری شد .
متغیرهای وابسته در این تحقیق واکنش های تعادلی ، عملکرد سیستمهای بینایی و دهلیزی و گیرنده های عمقی و همچنین میزان انحناء بر حسب زاویه کاب می باشد .
برای اندازه گیری واکنش تعادلی و عملکرد سیستم های بینایی و دهلیزی و گیرنده های عمقی از دستگاه تعادل سنج دینامیکی در وضعیت های مختلف استفاده شد . به طوریکه هر یک از این وضعیت ها یکی از سیستم های کنترل کننده تعادل را دستکاری می کند . وضعیتی که سیستم بینایی را دستکاری می کند وضعیت ایستاده با چشم بسته است . وضعیتی که سیستم دهلیزی را دستکاری می کند شامل وضعیت ایستاده با هایپراکستنشن سر است . برای دستکاری گیرنده های عمقی نیز میزان ثبات صفحه تعادل سنج تغییر داده شد .
از سه گروه  ، پیش آزمون به عمل آمد . بعد گروه (1) به مدت سه ماه حرکت درمانی وبه میزان 5 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه به صورت مداوم به تمرین پرداختند . بعد از اتمام دوره حرکت درمانی از دو گروه (1) و (2) عکس رادیوگرافی گرفته شد تا از این طریق تاثیر حرکت درمانی مشخص شود .

روش اجرای آزمون
روش اجرای آزمون بدین صورت است که آزمودنی در یکی از وضعیت های ویژه بر روی صفحه تعادل استقرار می یابد . در مرحله اول ، آزمودنی در حالت آناتومیکی قرار میگیرد به طوریکه پاها ده سانتی متراز یکدیگر فاصله داشتند. با اعلام وپس از زدن دکمه شروع ، 20 ثانیه نوسانات صفحه به حافظه کامپیوتر منتقل می شود . آزمودنی در تمام قسمت باید تلاش کند به طور دینامیک مرکز ثقل خود را همواره روی مرکز دایره یعنی مرکز محور مختصات تعادل سنج منطبق سازد . هر تست 3 بار با فاصله زمانی 2 دقیقه اجرا شد و میانگین سه بار تکرار به عنوان نمره فرد در شاخص های مختلف عملکرد تعادلی آزمودنی در آن تست منظور شد .
سپس برای هر آزمودنی سه تکرار متوالی هر کدام به مدت 20 ثانیه و به فاصله دو دقیقه در وضعیت های متفاوت آزمون گرفته شد . پس از پایان یافتن تست ، دستگاه ، گزارش عملکرد فرد را به صورت در صد نیروی وارده در مناطق چهارگانه محور مختصات (I  , II  , III , IV ) ، میزان فاصله مرکز جرم از مرکز مختصات بر حسب درصد مناطق 4 گانه ؛ A , B , C , D ، میزان انحرافات ونوسانات در جهت های ؛ ML ، Total قدامی- خلفی ، میانی جانبی و جهت کلی نشان می دهد ] غزاله ف 1382 ؛ نائولت و همکاران ، 2002 ؛ میروسکی و همکاران ، 2006[ .

روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آماری زیر استفاده شده است :
روشهای آماری توصیفی مانند محاسبه فراوانی ، درصد ، میانگین ، انحراف معیار ، حداکثر و حداقل . و روشهای آماری استنباطی مانند آزمون t گروه های مستقل و آزمون t وابسته.
جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتر spss ، نسخه شانزدهم استفاده شده است . ضمناً از سطح معنی داری 05/0=α استفاده شد.

نتایج تحقیق
پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتیج زیر کسب شد :
1) در حالت طبیعی وهنگامی که هیچ یک از سیستم های کنترل کننده تعادل مختل نشده اند و هرسه سیستم به حفظ تعادل کمک میکنند،بین گروه مبتلابه اسکولیوسیزو گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(902/0=α).
2)در وضعیتی که سیستم گیرنده های عمقی مختل شده است و سیستم های بینایی ودهلیزی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارند،بین اسکولیوسیزوگروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(715/0=α).
3)دروضعیتی که سیستم بینایی مختل شده است وسیستم دهلیزی و گیرنده های عمقی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارند،بین گروه اسکولیوسیزوگروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(0001/0=α)
4)دروضعیتی که سیستم های بینایی وگیرنده های عمقی مختل شده اندوسیستم دهلیزی وظیفه حفظ تعادل رابعهده دارد،بین گروه اسکولیوسیزوگروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد(657/0=α).

بحث و نتیجه گیری
الف) مقایسه واکنش تعادلی افراد مبتلا به اسکولیوسیز ناشناخته جوانی
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که هنگامی که هر سه سیستم کنترل کننده تعادل وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارند ، بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد که نشان دهنده عدم ضعف تعادل در گروه اسکولیوسیز می باشد. البته در زمانی که سیستم بینایی مختل شده است و سیستم های دهلیزی و گیرنده های عمقی به تنهایی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارند، بین گروه اسکولوسیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد (0001/0=α و031/0 =α). این یافته ها وجود تداخل در سیستمهای کنترل کننده تعادل را در هنگامی که بازخورد بینایی قطع شده است، نشان می دهد و همچنین نشان می دهد که بطور جزئی بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفاوت وجود دارد اما در حالت کلی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نمی شود.
غزاله(1382) نشان داد که کنترل تعادلی در بیماری اسکولیوسیز بهتر از افراد سالم است و گروه اسکولیوسیز مشکل تعادلی ندارند. که با تحقیق حاضر همخوانی دارد.
میروسکی وهمکاران (2006)، بیل و گری (1993)، ادلر و همکاران (1986) و یگوتیل و همکاران (1381) نشان دادند که در واکنش تعادلی بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد  و گروه کنترل اسکولیوسیز مشکل تعادلی ندارند. این یافته ها با نتیجه تحقیق حاضر همخوانی دارند و با آن همسو می باشند.
اصلانزاده(1384)، سیمونیا و همکاران(2006)، گوو و همکاران(2006)، فیلیپویچ و همکاران(2006)، زابجک و همکاران(2005)، نائولت و همکاران(2006) وگیکاس و همکاران(1996)، در تحقیقات خود به وجود ضعف تعادلی در گروه اسکولیوسیز پی بردند و نشان دادند که افراد مبتلا به اسکولیوسیز مشکل تعادلی دارند. این یافته ها با یافته های تحقیق حاضر همخوانی ندارند.
ب) مقایسه عملکرد سیستم بینایی افراد مبتلا به اسکولیوسیز با افراد سالم
نتایج این پژوهش نشان می دهد زمانی که سیستم دهلیزی و گیرنده های عمقی مختل شده اند و سیستم بینایی به تنهایی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارد، بین گروه اسکولیوسیز وگروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (224/0=α). همچنین در حالتی که سیستم بینایی با یکی از دو سیستم دهلیزی و گیرنده های عمقی وظیفه حفظ تعادل را بعهده داشت، بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد و این امر نشان می دهد که علاوه بر اینکه سیستم بینایی افراد مبتلا به اسکولیوسیز مشکلی ندارد، ضعف احتمالی موجود در سیستم های دیگر را نیز برطرف میکند و در عملکرد آنها ، تداخل بوجود نمی آورد.
غزاله(1382) و اصلانزاده(1384) نشان دادند که با حذف بازخورد بینایی، ضعف تعادل در گروه اسکولیوسیز بیشتر از گروه کنترل است. همچنین چن و همکاران(1994) نشان دادند که اصلاحات بینایی به متعادل نگه داشتن بدن در گروه اسکولیوسیز کمک می کند. این یافته ها با یافته های تحقیق حاضر همسو می باشند.
اما یاماموتو(1982) و کیسر(1976) نشان دادند که سیستم بینایی گروه اسکولیوسیز مشکل دارد. این یافته ها با یافته های تحقیق حاضر همخوانی ندارند.

ج) مقایسه عملکرد سیستم دهلیزی افراد مبتلا به اسکولیوسیز با افراد سالم
نتایج این پژوهش نشان می دهد هنگامی که سیستم های بینایی و گیرنده های عمقی مختل    شده اند و سیستم دهلیزی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارد، بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (657/0=α) . این امر نشان می دهد که سیستم دهلیزی افراد مبتلا به اسکولیوسیز هیچگونه مشکلی ندارد و وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد. البته در هنگامی که سیستم دهلیزی به کمک سیستم گیرنده های عمقی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارد، بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد (0001/0=α). این امر نشان می دهد که هنگام فعالیت همزمان سیستم دهلیزی و گیرنده های عمقی و در نبود بازخورد بینایی  ، تداخل آوران های این دو سیستم در CNS افراد مبتلا به اسکولیوسیز باعث بی تعادلی آنها می شود.
اصلانزاده(1384) هیچگونه اختلالی در سیتم دهلیزی گروه اسکولیوسیز مشاهده نکرد و نشان داد که این سیستم به خوبی می تواند در حفظ تعادل به افراد مبتلا به اسکولیوسیز کمک کند. همچنین ادلر و همکاران (1986) به این نتیجه رسیدند که سیستم دهلیزی افراد مبتلا به اسکولیوسیز عملکرد خوبی دارد که به یافته های تحقیق حاضر همخوانی دارد.
یامادا و یاماموتو (1972) عملکرد تعادلی را در اسکولیوسیز مورد بررسی قرار دادند و به این  نتیجه  رسیدند که کانال  نیم  دایره ای گوش داخلی آنها نامتقارن است . این یافته ها با  یافته های تحقیق حاضر همخوانی ندارند.
سالس ترند و همکاران (1979) نیز نشان دادند که کانال نیم دایره ای گوش داخلی گروه اسکولیوسیز نامتقارن است که با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.
گوو و همکاران (2006) به این نتیجه رسیدند که دستگاه حلزونی گوش میانی گروه اسکولیوسیز ناسازگار است و دچار اختلال شده است که با یافته های این تحقیق همخوانی ندارد.
میروسکی (2006) عملکرد غیر عادی سیستم دهلیزی در گروه اسکولیوسیز را نشان داد که با یافته های تحقیق حاضر همخوانی ندارد.

د) مقایسه عملکرد سیستم گیرنده های عمقی افراد مبتلا به اسکولیوسیز با افراد سالم
نتایج این پژوهش نشان می دهد هنگامی که سیستم بینایی و دهلیزی مختل شده اند و سیستم گیرنده های عمقی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارد، بین گروه اسکولیوسیز و گروه کنترل تفتوت معنی داری مشاهده شد(031/0=α). همچنین در وضعیتی که سیستم گیرنده های عمقی به کمک سیستم دهلیزی وظیفه حفظ تعادل را بعهده دارند، بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده شد (0001/0=α). که این دو یافته نشان می دهد سیستم گیرنده های عمقی افراد مبتلا به اسکولیوسیز با مشکل موجه است واگر سیستم بینایی برای حفظ تعادل این افراد، به کمک گرفته نشود ; ضعف در این سیستم نمایان می شود.
اصلانزاده (1384) به این نتیجه رسید که سیستم گیرنده های عمقی در گروه اسکولیوسیز از ضعف عمده ای برخوردار است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و با آن همسو است.
بیل و همکاران (1997) ، کیسن وهمکاران (1992) و باراک و همکاران (1984) نشان دادند که یک اختلاف در عملکرد سیستم گیرنده های عمقی گروه اسکولیوسیز وجود دارد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد و با آن همسو می باشد.
غزاله (1382) و یگوتیل (1981) نشان دادند که در سیستم گیرنده های عمقی گروه اسکولیوسیز هیچگونه اختلافی وجود ندارد که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارند.

ه) تاثیر حرکت درمانی بر سیستم های تعادلی و بهبود انحناءاسکولیوسیز
نتایج این تحقیق نشان می دهد که دوازده هفته حرکت درمانی بر عملکرد سیستم های کنترل کننده تعادل در همه وضعیت ها در گروه اسکولیوسیز تاثیر معنی داری دارد. همچنین دوازده هفته حرکت درمانی انحناء اسکولیوسیز را بطور معنی داری کاهش می دهد(p=0/007 , t=3/61).
بنظر می رسد تاکید بر تمرینات با تکرار بالا و مقاومت متوسط بر عضلات کشیده شدهی ستون مهره ها (در طرف تحدب ستون مهره ها) و عضلات اطراف لگن و مچ پا، باعث تقویت گیرنده های عمقی عضلات فوق می شود و همچنین واحدهای حرکتی زیادتری به سوی این عضلات فعال می شوند و قدرت این عضلات نیز زیادتر می شود; که این سه عامل دست به دست هم داده، باعث تقویت و بهبود کلی در سیستم گیرنده های عمقی شده و ضعف موجود در این سیستم را برطرف می کند.
از طرفی تاکید بر تمرینات تعادلی باعث تقویت و بهبود سیستم دهلیزی می شود که این امر باعث می شود به هنگام همکاری سیستم های دهلیزی و گیرنده های عمقی برای حفظ تعادل (در نبود بازخوردبینایی)، سیستم دهلیزی به کمک سیستم گیرنده های عمقی بیاید تا تعادل آزمودنی حفظ شود.
تحقیق حاضر با تحقیق اصلانزاده (1384)، غفارپور (1381)، اسکاجز (1996) و ویس و همکاران (1992) همخوانی دارد و با تحقیق غزاله (1382) و مونی و همکاران (2000) همخوانی ندارد.

نتیجه گیری کلی
اختلاف در تعادل در ناهنجاری AIS بطور واضح مشاهده نشد.
هنگامی که سیستم بیناییی مختل می شود، سیستم دهلیزی و گیرنده های عمقی نمی توانند تعادل را در افراد مبتلا به AIS حفظ کنند.
نارسایی سیستم گیرنده های عمقی در ناهنجاری AIS ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم با بروز و پیشرفت آن مرتبط است و این فرضیه باید مورد آزمایش قرار گیرد.
حرکت درمانی ویژه در کنترل ناهنجاری AIS ، از هر دو جنبه کنترل تعادل و زاویه کاب موثر است. بنظر می رسد تاکید بر تمرینات با تکرار بالا و مقاومت متوسط بر عضلات کشیده شدهی ستون مهره ها (در طرف تحدب ستون مهره ها) و عضلات اطراف لگن و مچ پا، باعث تقویت گیرنده های عمقی عضلات فوق می شود و همچنین واحدهای حرکتی زیادتری به سوی این عضلات، فعال میشوند و قدرت این عضلات نیز زیادتر می شود; ; که این سه عامل دست به دست هم داده، باعث تقویت و بهبود کلی در سیستم گیرنده های عمقی شده و ضعف موجود در این سیستم را برطرف می کند.
از طرفی تاکید بر تمرینات تعادلی باعث تقویت و بهبود سیستم دهلیزی می شود که این امر باعث می شود به هنگام همکاری سیستم های دهلیزی و گیرنده های عمقی برای حفظ تعادل (در نبود بازخوردبینایی)، سیستم دهلیزی به کمک سیستم گیرنده های عمقی بیاید تا تعادل آزمودنی حفظ شود.

فهرست منابع فارسی
اشمیت،ریچارد. ای.(1991).عملکرد ویادگیری حرکتی، ترجمه حسن خلجی م مهدی سهرابی (1376). دانشگاه اراک.
اشمیت،ریچارد. ای.(1941). یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین، ترجمه مهدی نمازی زاده وسیدمحمدکاظم واعظ موسوی(1376). تهران:انتشارات سمت.
اشمیت،ریچارد. ای.(1991).مفاهیم اساسی وشیوه های مطالعه رفتارهای حرکتی،ترجمه سید محمدکاظم واعظ موسوی(1375). تهران: دانشگاه امام حسین.
اندرسون، جان روبرت.(1986). نگرشی جامع بر یادگیری وحافظه، ترجمه پونه مختاری وعلی طیبی (1380). تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران.
پارسا، محمد(1378). بنیادهای روانشناسی. چاپ اول، تهران : سخن.
جلالی فراهانی، مجید(1377).دانستنیهای فوتسال. چاپ سوم، تهران:موسسه کتاب همراه.
خواجوی، داریوش (1379). مقایسه سه شیوه تمرین متغیر در مرحله یادگیری بر عملکرد، یادداری وانتقال در یک مهارت فوتبال. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
رودبیل، ماری. ای و اندروجکسون،(1936)، راهنمای آزمایشگاهی : نظریه و کاربرد یادگیری حرکتی، ترجمه مهدی نمازی زاده، علیرضا صابری  کاخکی، غلامرضا لطفی حسین آبادومهدی سهرابی(1381). چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
علیجانی، عیدی(1371). یادگیری حرکتی، انتشارات سازمان تربیت بدنی، معاونت امور فرهنگی و آموزش و تحقیقات و آموزش.
نمازی زاده، مهدی و فولادیان، جواد و شیخ، محمود. اثر آرایش تمرین بر اکتساب ، یادداری و انتقال  برنامه  تعمیم  یافته  و پارامتر.  حرکت - تابستان1386.  شماره32 –
 ص ص: 66- 49 .
کیهان زیرکجو، حسن(1383). تاثیر تغییر پارامتر بر یادداری و انتقال شوت درجای بسکتبال پسران 11 و 10 سال، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تهران مرکز.
مگیل، ریچارد. ای. (2001). یادگیری حرکتی، مفاهیم و کاربردها، ترجمه سید محمد کاظم موسوی و معصومه شجاعی (1380)، تهران: انتشارات حنانه ،چاپ اول.
فهرست منابع لاتین
Bortoli, L., Robazza, C., Darigon. V. & Carra. C. (1992). Effects of contextual interference on learning technical sports skill . Motor
Skill. 75, 552 - 562
Brady , F ., (1998) .  National  association  for  physical  in  higher education. Perceptual motor skills. 50 266 – 293
Giouffrida, C.G.  shea  J . B., Fairbrother, J. T.  (2002) .  Differential transfer benefits of increased practice for  constant 'blocked' and serial practice schedules; Motor behavior. 34(4): 353 – 65.
Goodwin, j. E., Grimes, C. R., Eckerson, j. M., Gordon, P. M.(1998). Effect of quantities of variable practice on acquisition, retention, and transfer of motor skill. Perceptual Motor skills. 81, 147 – 151.
Keller, G. J., Li, Y., Weiss, L. W.,  Relyea. G. E. (2006 . Contextual interference effect on acquisition and retention of pistol  shooting skill . perceptual Motor skill. 103(1): 241 – 252.
Memmert, D. (2006). Long – term effects of type of practice on the learning and  transfer of a complex motor  skill . Perceptual  Motor skill. 103(3): 912 – 976.

"
 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد تربيت بدني
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin88


پربازدیدترین مطلب در زمینه تربيت بدني:
مقاسیه واکنش های تعادلی در افراد مبتلا به اس

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 2
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب

برای انتشار مقالات خود در د نیای وب می توانید مقالات خود را به ایمیل آدرس maghaleh.net@gmail.com ارسال نمایید.

Copyright © 2005-2015 Computer Center Of MAGHALEH[DAT]NET All rights reserved.
| Please send your comments to:webmaster@maghaleh.net |
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.05 ثانیه

::Persian articles by maghaleh[dat]net ::