::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان
 
  
نام کاربری:   رمزعبور:
منوی اصلی
پیامهای کوتاه

فقط کاربران عضو میتوانند پیام بفرستند خواهشمندیم وارد شوید یا عضو شوید.
ارتباط آنلاين با مديران
سردبیر

مدیر فنی
طراحان بحران اقتصادي چه كساني هستند
ارسال شده در مورخه : یکشنبه، 25 اردیبهشت، 1390 توسط admin88
اقتصاد

 "ارسال شده توسط : مهندس سیدرسول صالحی"

شايد بيشتر اقتصاد دانان و صاحب نظران عرصه اقتصاد در يك نگاه ظاهري.مسائلي همچون بحران مسكن در آمريكا،
نوسان قيمت نفت و دلايل مشابه ديگر را به عنوان عامل اصلي ايجاد بحران اقتصادي اخير در جهان معرفي نمايند اما واقعيت اين است كه نه اين موضوعات  پتانسيل و توان كافي براي ايجاد يك بحران جهاني را دارند و نه قدرت هاي اقتصادي و سياسي جهاني و تئوريسن هاي اقتصادي در جهان اينقدر ناتوان شده اند كه مسائلي همچون بحران مسكن در آمريكا برايشان لاينحل شده ويك بحران بي سابقه در جهان ايجاد نمايد.هرچند اين عوامل مي توانسته به عنوان يك مستملك و كاتاليزور اوليه در بحران اقتصادي اخير در جهان نقش ايفا نمايند.درابتداي بحث بررسي عوامل بحران اقتصادي جهاني بايد ديد اصولا چه كساني از بحران اخير سود برده وچه كسانی متضرر خواهند شد
.واقعيت اين است كه طي دو دهه گذشته كشورهايي همچون چين با توليدي معادل كل توليد جهان اصول و نظام عرضه و تقاضا و مهندسي ارزش را در بحث اقتصاد تغيير داده و با اجراي گسترده سياستهائي مانند دامپينگ تعادل توليدرا در سطح جهان به سود خود تغيير داده و با توليد محصولاتی با كارآيي اوليه و كوتاه مدت مشابه محصولات همتراز اروپايي و آمريكايي و قيمت تا يك چهارم اين محصولات،.بازارهاي تقاضاي جهاني را با سرعت بي سابقه اي به تسخير خود در آورده اندو پيش بيني ميشد با ادامه اين روند  شركت ها و توليد كننده گان بزرگ جهاني همچونIBMو جنرال موتور نيز تاب مقابله با روند و شرايط ايجاد شده توسط شركتهاي چيني و آسياي شرقي را نداشته باشند البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه تنها توليد كنندگان مطرح و اصلي جهاني نبودند كه از اين موضوع زیان میدیدند بلکه اجرای این سیاست ها باعث افزایش رشد اقتصادی در كشور هاي آسياي شرقي و افزايش قدرت اقتصادي اين كشورها در معادلات جهاني نسبت به كشورهاي اروپايي و آمريكايي میشد.
بطوری که میتوان گفت اگر بحران اخير اقتصادي در جهان ايجاد نمي شد تا چند سال ديگر شركت ها و كارتل هاي بزرگ جهاني در مقابل رقباي چيني ژاپني و آسياي شرقي خود به زانو در آمده و متعاقب آن دولت هاي آمريكا و اروپاي غربي قدرت برابري خود را در مقابل اين كشورها از دست داده و در دراز مدت به يك طبل تو خالي اقتصادي در مقابل آسياي شرقي تبديل مي شدند كه اين درست مشابه شرايط دهه هفتاد تا نود  شوروي در مقابل آمريكا و اروپاي غربي است.
حال در ادامه به بررسي شرايط و نظام اقتصادي حاكم بر اروپاو آمريكا مي پردازيم.

واقعيت اين است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكايي و بطور كلي در كشورهاي با سيستم اقتصادي آزاد و داراي دموكراسي امپریالیستی اين دولت ها و حكومت ها نيستند كه صاحب قدرت هستند بلكه قدرت هاي اقتصادي كه تحت نام هاي كارتل،مافيا و بشکل رويائي تر كميته 300 فعاليت ميكنند.خود را بالاتر از دولت ها و حكومت ها احساس ميكنند و ممكن است بحران اخيرجهاني توسط مافياهاي اقتصادي طراحي و هدايت شده باشد و هر چند دولت هاي آمريكا و اروپایی نیز در ابتدا اسير و گرفتار اين بحران شده اند كه نشانه آن رسوايي حزب جمهوري خواه حاكم بر آمريكا است،اما نهايتآ دولت هاي آمريكايي و اروپايي با تضيف رقباي آسيايي خود و كنترل مجدد نبض اقتصاد جهاني حتي بيشتر از قدرت هاي اقتصادي غربي از اين بحران سود خواهند برد.
حال در ادامه ميخواهيم به مكانيزم عملكرد اين بحران در حذف شركتهاي آسياي شرقي بپردازيم اولين اتفاق در بحران اخير ،كاهش شديد حجم پول در سطح جهان كه متآثر از عواملي همچون بحران مسكن و سياستهاي انقباضي بانكهاي غربي است و در نتيجه كاهش شديد قدرت خريد مردم و تغيير الگو و نظام مصرف در جهان بوده است كه اين امر بر اساس نظام عرضه و تقاضا، عرضه جهاني را كه نزدیک به از نيمي از آن را تنها چين در اختيار گرفته بود كاهش شديد ميداد.
واگر به اين نكته توجه داشته باشيم كه اصولا قيمت نهايي محصولات كشورهايي همچون چين بر اساس سيستم سفارش مشتري يا به عبارت ديگر ماكزيمم توليد تعيين ميشود .به عنوان مثال قيمت 23 دلاري يك جاروبرقي توليد چين بر اساس توليد روزانه50000واحد در روز بدست آمده و در صورت كاهش توليد روزانه به دليل ثابت بودن هزينه هاي ثابت قیمت نهایی افزایش خواهد يافت .پس خواهيم ديد با كاهش شديد تقاضاي جهاني ،عرضه جهاني كاهش يافته و درنتیجه قيمت تمام شده كالاي توليدي کارخانجات چینی تادوبرابرافزایش خواهد یافت، اين كارخانه جات ديگر نخواهند توانست سفارشي براي محصول خود با قيمت جديد آن هم در شرايط كاهش شديد نقدينگي جهاني یافته،و يكي پس از ديگري مجبور به تعطيلي خواهند بود.كه این امرباعث افزايش شديد بيكاري،كاهش شديد رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي  و در نتيجه به زانو در آمدن دولت هاي آسياي شرقي در ادامه روند اين بحران خواهد شد.
حال اين سوال مطرح ميشود كه آيا ممكن است اين اتفاق براي شركتهاي آمريكايي و اروپايي نيز بيافتد،در جواب بايد گفت:اين شركتها نیز با كاهش توليد و تعديل نيرو و زيان هاي شديد مواجه خواهند شد .اما موضوع اينجاست كه شركتهايي همچون جنرال موتور آنقدر پشتوانه و توانايي اقتصادي دارند كه زيانهايي تا بعضا دهها ميليارد دلار را تحمل نمایند ضمن اينكه اين شركتها به عنوان صاحبان اصلي دولت هاي غربي از حمايتهاي دولت نيز برخوردار خواهند بود .البته در اين ميان بخشي از شركتها و توليدكنندگان نو پا و بدون پشتوانه قوي مالی و سياسي اروپايي  و آمريكايي نيز ورشكسته و يا مجبور به فروش سهام خواهند شد كه مسلما حذف اين شركتها نيز هدف بعدي شركتهاي بزرگ آمريكايي و اروپايي است ولي مسلما پس از پايان بحران مالي جهاني شركت هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي يك بازار تقاضاي جهاني بدون رقيب و مزاحم در اختيار خواهند داشت و مي توانند زيان هاي مالي دوران بحران اقتصادي را در مدت كوتاهي با سود سرشاري كه بازار جديد به آنان خواهد رساند جبران نمايند
البته در اينجا بايد به چند نكته مهم در بحران اخیر اشاره نماييم و آنهم اينكه اولا، اين بحران در دوران زمامداری حزب جمهوري خواه در آمريكا ايجاد و ادامه بحران جهت هدايت آن در دوره حزب دموكرات كه ارتباط تنگاتنگتری با قدرت ها و مافياهاي اقتصادي جهاني دارند آنهم با رييس جمهوري مطيع تر از سايرين اتفاق مي افتد.دوما ،بنظر ميرسد اين موضوع در راستاي يكي از اصول تز دهكده جهاني يا نظم نوين جهاني هنري كيسنجر دموكرات باشد،سوما،افزايش بي سابقه قيمت نفت قبل از شروع بحران كاملا همسو با اهداف طراحان بحران جهانی بوده است چهارما، مسايلي همچون بحران اوليه مسكن به عنوان آغاز بحران جهاني نقشي مشابه نقش تسخير كويت توسط عراق را داشت،چراكه يكي از هدفهاي آمريكا حضور نظامي و استقرار پايگاه در خليج فارس به عنوان نبض توليد نفت بود و اگر تحريك صدام به اشغال كويت نيز به نتيجه نميرسيد آمريكا از راهي ديگر به هدف خود ميرسيد و بر همين اساس اگر بحران مسكن در آمريكا ايجاد نميشد ،پيدا كردن و ايجاد  يك عامل محرك براي شروع  اين بحران جهاني بنظر زيادکار مشكلي نبود...

 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد اقتصاد
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin88


پربازدیدترین مطلب در زمینه اقتصاد:
كسب و كار اينترنتي چيست ؟

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3
تعداد آراء: 2


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب

برای انتشار مقالات خود در د نیای وب می توانید مقالات خود را به ایمیل آدرس maghaleh.net@gmail.com ارسال نمایید.

Copyright © 2005-2015 Computer Center Of MAGHALEH[DAT]NET All rights reserved.
| Please send your comments to:webmaster@maghaleh.net |
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.03 ثانیه

::Persian articles by maghaleh[dat]net ::