::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان
 
  
نام کاربری:   رمزعبور:
منوی اصلی
پیامهای کوتاه

فقط کاربران عضو میتوانند پیام بفرستند خواهشمندیم وارد شوید یا عضو شوید.
ارتباط آنلاين با مديران
سردبیر

مدیر فنی
كميته مشترك اعتباربخشي سازمانهاي مراقبت به
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 5 اسفند، 1387 توسط admin86
پزشكيparvinebrahimi می نویسد ""كميته مشترك اعتباربخشي سازمانهاي مراقبت بهداشتي"
Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)

گردآوري، تنظيم و ترجمه: پروين ابراهيمي دانشجوي دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني


مقدمه
كميته مشترك اعتباربخشي سازمانهاي مراقبت بهداشتي، ارگاني غيرانتفاعي است كه كيفيت و ايمني مراقبت را براي بيش از 15000 مركز مراقبت سلامت در ايالات متحده، ارزيابي و تأييد نموده و استانداردهايي را جهت سنجش مراقبت سلامت تعيين مي كند. اين كميته؛ مراكز مراقبت سرپايي، آزمايشگاههاي باليني، بيمارستانها، مراكز مراقبت سلامت رفتاري، برنامه هاي مراقبت ويژه بيماري، مراكز مراقبت در منزل، شبكه هاي مراقبت بهداشتي، مؤسسات به كارگماري پرسنل مراقبت بهداشتي، مراكز پيوند اعضاء، آسايشگاهها و ديگر مؤسسات مراقبت طولاني مدت را موردارزيابي قرار مي دهد. كميته مشترك هر كاري را صرفاً با يك هدف انجام مي دهد:
سازمانهاي مراقبت بهداشتي را براي فراهم سازي مراقبت با كيفيت بالا و ايمني براي بيماران ياري رساند.
رسالت اعلام شده كميته مشترك
بهبود مستمر ايمني و كيفيت مراقبت ارائه شده براي عموم از طريق فراهم سازي اعتباربخشي مراقبت سلامت و خدمات مرتبط كه ارتقاء عملكرد را در سازمانهاي مراقبت سلامت حمايت و پشتيباني مي كنند. اين سازمان سالانه، استانداردهاي اعتباربخشي خود را به روز در مي آورد و اهداف ايمني بيمار را توسعه مي بخشد و آنها را بر روي وب سايت براي همه افراد علاقمند اعلام مي كند، و اين اطلاعات و فرايند را براي كليه ذي نفعان از جمله مؤسسات مراقبت سلامت، كاركنان، بيماران و وكلاي آنها مشخص و شفاف مي سازد.
تاريخچه كميته مشترك
سازمان قبلي كميته مشترك حاصل تلاش ارنست كودمن درزمينه بهبود اصلاحات بيمارستان براساس كنترل نتايج مراقبت بيمار بود. تلاشهاي وي منجر به ارائه برنامه استانداردسازي بيمارستاني شد. كالج جراحان امريكا به اصرار فرانكلين مارتين همكار كودمن در سال 1913، راه اندازي گرديد و در سال 1917 حداقل استانداردها براي بيمارستانها توسط اين كالج تنظيم شد.

در سال 1951 كالج پزشكان امريكا، انجمن بيمارستانهاي امريكا، انجمن پزشكي امريكا و انجمن پزشكي كانادا به كالج جراحان امريكا ملحق شدند تا كميته مشترك ارزيابي بيمارستانهاJCAH را به عنوان سازماني مستقل و غيرانتفاعي بنيانگذاري كنند كه هدف اوليه آن فراهم سازي اعتباربخشي داوطلبانه بود.
در سال 1964 JCAH مبادرت به دريافت هزينه بازديد از مراكز بهداشتي درماني نمود.
درسال 1979 انجمن دندانپزشكي امريكا همكاري خود را با JCAH آغاز كرد.
در سال 1983 دوره اعتباربخشي براي مؤسسات مراقبت طولاني مدت، از دو سال به سه سال تغيير داده شد.
از سال 1987 به بعد اين سازمان به عنوان كميته مشترك اعتباربخشي سازمانهاي مراقبت بهداشتي (JCAHO) تغيير نام يافت تا حيطه گسترده فعاليتهاي آن منعكس گردد. اين سازمان امروزه بيشتر تحت عنوان كميته مشترك (jay-co) معروف است.
در سال 1990 مركز همايش و اداره مركزي كميته مشترك در اوك بروك تريس حدود 20 مايلي غرب شيكاگو بازگشايي شد. در سال 2000 خط مشي بازديد بدون اطلاع قبلي تعيين و در سال 2006 اجرايي شد.

5 حيطه اصلي تخصصي كميته مشترك
 اعتباربخشي و تأييد بيمار محور
 ايمني بيمار
 خط مشي عمومي
 سنجش و بهبود عملكرد
 اطلاع رساني عمومي
اعتباربخشي و تأييد بيمارمحور
رويكرد كميته مشترك درمورد اعتباربخشي، بيمار محور و مبتني بر داده ها است. فرايند اعتباربخشي كميته مشترك مبتني بر روش شناسي تريسر است. بازرسان كميته مشترك تجارب واقعي يك نمونه از بيماران را پيگيري و مراقبت ارائه شده به اين بيماران را ارزيابي مي كنند.
در اعتباربخشي بررسي جامع همه اجزاء يك سازمان مراقبت بهداشتي صورت مي گيرد. ولي تأييد مراقبت سلامت، بررسي هدفمندتري در مورد خدمات مراقبت سلامت ارائه شده به بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن يا خاص است.
ايمني بيمار
خطاهاي مراقبت سلامت و اثرات زيانبخش آنها بر روي بيماران موضوعي جدي و مورد توجه در سيستم مراقبت سلامت امريكا است. نوآوريهاي كميته مشترك به مراكز مراقبت سلامت ياري مي رساند تا فرهنگ ايمني بوجود آورند، دليل اصلي خطاها را دريابند و تغييرات سيستماتيكي را ايجاد كنند كه زندگي افراد را نجات بخشد و از تكرار خطاها و صدمه ديدن بيماران جلوگيري نمايد. بيش از 50 درصد استانداردهاي اعتباربخشي براي انواع سازمانهاي مراقبت سلامت با ايمني بيمار ارتباط مستقيم دارند.
خط مشي عمومي
كميته مشترك به عنوان راهنما و پيشگام در ايمني و كيفيت مراقبت سلامت، بطور خاص براي برگزاري ميزگردهاي تخصصي به منظور بررسي و رسيدگي و ارائه پيشنهاد و راه حل درخصوص موضوعات خط مشي عمومي مراقبت سلامت تمهيداتي را فراهم نموده است. براي مثال كميته مشترك به كمبود تعداد كاركنان، اصلاح مسئوليت و تعهدات و آمادگي در فوريتها از ميان ديگر موضوعات توجه بيشتري نموده است.
سنجش و بهبود عملكرد
گرايش هاي روزافزون مراقبت بهداشتي مبتني بر مشتري و پرداخت درقبال عملكرد، نيازمند سنجش قابل اطمينان فرايندها و پيامدهاي مراقبت است. كميته مشترك معيارهاي عملكرد معتبر و قابل اطمينان را تنظيم نموده و گسترش مي دهد. ملاكهاي عملكرد (معيارهاي كمي براي ارزيابي و بهبود انجام فعاليتها و فرايند آنها) عناصر اصلي برنامه هاي اعتباربخشي و تأييد كميته مشترك هستند.
اطلاع رساني عمومي
خط مشي اطلاع رساني در تاريخ اول ژانويه 2008 لازم الاجرا شد و كميته مشترك متعهد شده است كه اطلاعات مرتبط و دقيق درخصوص سازمانهاي مراقبت بهداشتي را در دسترس گروههاي ذيربط قرار دهد. اطلاعات مربوط به كيفيت مراقبت و ايمني به سازمانها كمك مي كند تا خدمات خود را بهبود بخشند. بعلاوه اين اطلاعات مي تواند به آموزش مصرف كنندگان و خريداران مراقبت سلامت در انتخاب آگاهانه مراقبت سلامت كمك كند. ابزارهاي اصلي كميته مشترك براي اعلام عمومي اين اطلاعات، كنترل كيفي و گزارشهاي كيفي است.
وب سايت كميته مشترك براي دردسترس قرار دادن اطلاعات عملكردي و توصيفي در خصوص سازمانهاي معتبر يا غيرمعتبر درنظر گرفته شده است. اطلاعات موجود بر روي وب سايت توسط هر مركز مراقبت بهداشتي و از هر موقعيتي قابل جستجو است و امكان مقايسه بين سازمانهاي معتبر را فراهم مي سازد. گزارش هاي كيفي در سطح كميته مشترك تنظيم مي شوند و شامل اطلاعاتي درخصوص وضعيت اعتباربخشي سازمانها، مطابقت آنها با اهداف ملي ايمني بيمار و نتايج سنجش عملكرد است.

فعاليتهاي كميته مشترك
به منظور بدست آوردن و حفظ تأييديه اين كميته بايد بازديد جامعي توسط تيمي از متخصصين مراقبت سلامت، حداقل هر سه سال يكبار انجام شود (آزمايشگاهها بايد هر دو 2 سال يكبار بازديد شوند). هدف از اين بازبيني، ارزيابي عملكرد سازمان در حيطه هائي است كه بر مراقبت بيمار تأثيرگذار است. هنگامي كه به اثبات رسيد عملكرد سازماني از برتري و امتياز لازم برخوردار است، بنابراين موردتأييد قرار گرفته و مهر تأييد طلايي به سازمان مزبور اعطاء مي گردد.

Behind every Gold Seal of Approval is ", an organization committed to quality."
پشت هر مهر تأييد طلائي، يك سازمان متعهد به كيفيت قرار دارد
مهر تأييد طلائي كميته مشترك، نماد شناخته شده كيفيت در سطح جهان است.

كميته مشترك عملاً از حمايت قانوني منحصربفردي در ايالات متحده امريكا برخوردار است و عمدتاً از طريق وجوه دريافتي از بيمارستانهاي امريكا درزمينه ارزيابي رعايت مقررات فدرال، سالانه 113 ميليون دلار درآمد كسب مي كند.
از سال 1965 طبق قانون مديكير مقرر شد بيمارستانهايي كه توسط كميته مشترك تحت ارزيابي قرار گرفته و تأييد مي شوند از نظر اجراي برنامه مديكير نيز مطلوب بشمار آيند و نيازي به بازرسي آنها از سوي دولتهاي فدرال و ايالتي نباشد. اين شرايط براي مديكيد نيز صادق است. ويژگي اين كميته در استقلال مالي آن است. بيمارستانها نيز در مورد درخواست براي انجام ارزيابي توسط كميته مشترك آزاد هستند.
اگر چه بسياري از ايالتهاي امريكا از خدمات كميته مشترك بهره مي برند، ولي برخي از ايالتها، روشهاي ارزيابي اختصاصي خود را دارند. مثلاً: بيمارستانهاي مستقر در ايالتهاي اوكلاهاما، پنسيلوانيا و وينسكانسين.
كميته مزبور توسط يك هيئت 29 نفري متشكل از پزشكان (نمايندگان انجمن بيمارستانها، انجمن پزشكي، انجمن دندانپزشكي، كالج پزشكان و كالج جراحان امريكا)، مديران، پرستاران، كاركنان، سرپرست برنامه هاي بهداشتي، كارشناسان كيفيت، متخصصان اخلاقي، نماينده كارگري، مدافع يا وكيل مصرف كنندگان (نمايندگان مردمي) و مربيان آموزشي نظارت ميشود. اعضاء اين كميته به مدت 3 سال منصوب مي شوند.
اداره مركزي كميته مشترك در شهر اوك بروك تريس ايالت ايلينويز تقريباً 500 كارمند دارد. پرسنل بازرسي محيط بيش از 500 فرد را شامل مي شوند كه بازرسي هاي محلي را به انجام مي رسانند.
اين سازمان علاوه بر 6 كميته ثابت زير، كميته هاي فرعي ديگري نيز دارد: كميته هاي اجرايي، اعتباربخشي، استانداردها و رويه هاي بازبيني، امور مالي و مميزي، منابع انساني و غرامت، و كميته كنترل و نظارت.
كميته مشترك در تلاش مستمر خود براي بهبود ايمني و كيفيت مراقبت ارائه شده به بيمار، گروه هاي مشاوره اي متفاوتي را تشكيل داده است. اين گروهها جهت كمك به كميته در راستاي ايجاد و اصلاح استانداردها، خط مشي ها و رويه ها اظهارنظر مي كنند و توصيه هايي درخصوص ارتقاء ارزش برنامه اعتباربخشي، دستاوردهاي جديد، تغيير در فرايند بازرسي يا استانداردها و تأثيرات محيطي ارائه مي دهند.
ازجمله گروههاي مشاوره اي كميته مشترك مي توان به اين موارد اشاره كرد: گروه مشاوره عمومي كيفيت مراقبت سلامت، مشاوره كسب و كار، پرستاري، سنجش عملكرد، كميته ايمني مراقبت سلامت، مراقبت مختص بيماري، مراقبت در منزل، بيمارستاني، آزمايشگاهي...
عمل بازرسي و يا ارزيابي به مدت سه روز به وسيله گروه ارزيابي متشكل از كارشناسان رشته هاي مختلف براساس دستورالعمل اين كميته انجام مي گيرد. پس از خاتمه بازرسي، يك گزارش ارزيابي تهيه مي شود و در مورد نكاتي كه در آنها استانداردها رعايت نگرديده، تذكرات لازم ارائه مي گردد.
نتايج بازرسي و ارزيابي ممكن است به "تأييد"، "تأييد مشروط" (كه به دنبال آن ارزيابي بعدي كه معمولاً به فاصله 6 ماه بعد از اولين ارزيابي است)، و يا "رد" مؤسسه از نظر عدم مطابقت با استانداردها بينجامد.
فوايد اعتباربخشي و تأييد كميته مشترك
- افزايش اعتماد جامعه نسبت به كيفيت و ايمني مراقبت، درمان و خدمات مراكز ارائه دهنده مراقبت سلامت
- فراهم سازي مزيت رقابتي در بازار
- بهبود مديريت خطرات احتمالي و كاهش خطر
- فراهم سازي آموزش درمورد روال هاي مناسب براي اصلاح فعاليت ها
- ارائه مشاوره و توصيه حرفه اي، ارتقاء آموزش كاركنان
- توسعه استخدام و پيشرفت پرسنل
- شناسايي مراكز معتبر توسط بيمه گران و ساير گروه ها
- اجراي الزامات قانوني در ايالت هاي منتخب

اعتبار بخشي مراقبت بهداشتي بين المللي
در سال 1997 شعبه اي تحت عنوان كميته مشترك بين المللي تأسيس شد. JCI يكي از گروههايي است كه خدمات اعتباربخشي مراقبت سلامت بين المللي براي بيمارستانهاي سراسر دنيا فراهم مي كند و اين بيمارستانها را با استفاده از مجموعه استانداردهاي متفاوتي نسبت به استانداردهاي مورد استفاده براي ارزيابي بيمارستانهاي امريكا، مورد بررسي قرار مي دهد و براي سازمان اصلي در ايالات متحده كسب درآمد مي كند. اين شركت غيرانتفاعي درحال حاضر بيمارستانهاي آسيا، اروپا، خاورميانه و امريكاي جنوبي را اعتبار سنجي مي كند و در پي توسعه فعاليت خود در آينده است. بعلاوه كميته مشترك بين المللي، برنامه هاي آموزشي متنوع و بويژه كاربردي را ارائه مي دهد.
سازمانهاي اعتباربخشي ديگري مستقر در ساير كشورها غير از امريكا وجود دارد كه نقشي مشابه با كميته مشترك بين المللي را ايفا مي كند. اين سازمانها عبارتند از:
The Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)
The Trent Accreditation Scheme (TAS)
The Australian Council on Healthcare Standards (ACHS)
بحث انتقادي
شيوه عملكرد گذشته كميته مشترك در امريكا مورد انتقاد بود. روال معمول اين كميته معمولاً به اين ترتيب بود كه از پيش، بيمارستانها را از زمان بندي بازديدها مطلع مي ساختند. ارزيابي هاي برنامه ريزي شده، اين امكان را به مؤسسات مي داد كه از قبل خود را آماده كنند و هيچ تضميني وجود نداشت كه استانداردهاي مناسب در فواصل بازديدها حفظ شوند. كميته مشترك طي اين مدت، انتقادات مزبور را موردتوجه قرار داده و در ايالات متحده، همه بازديدهاي بيمارستاني از اول ژانويه سال 2006 بدون اطلاع قبلي انجام شده است. ولي بازديدهاي JCI هنوز در زمان مشخصي براي بيمارستانهاي تحت بررسي انجام مي شود.
ارزيابي كيفيت عملكرد فردي پزشكان يا چهارچوب اخلاقي كه در آن عمل مي كنند جزو حوزه كاري بازديدكنندگان ‌ JCI نيست. كميته مشترك در موضوعات اخلاق پزشكي درگير نمي شود. اين كميته تلاش براي ارائه راهنمايي در مورد موضوعات اخلاق پزشكي براي بيمارستانهاي ايالات متحده را از سالها قبل متوقف كرده است.
كميته مشترك كه خود به نهاد مهمي تبديل شده است، در زمينه وضع ضوابط و عملكرد، دچار تناقض و اختلافات مهمي نيز شده است. بطوري كه مدير اداره پرداخت هزينه هاي درماني برنامه مديكير اعلام كرده است: در سال 1988 ما متوجه نقايص و كاستي هايي شديم كه يك سوم بيمارستانهايي كه داراي ارزيابي موردتأييد هستند، در چهارچوب ضوابط مديكير قرار نمي گيرند. از طرف ديگر گروههاي مصرف كننده نيز به تدريج از كيفيت خدمات ابراز نارضايتي مي كنند. اكثريت قريب به اتفاق بيمارستانها داراي تأييديه لازم از كميته مشترك هستند؛ با اين حال نقايص آنها چشمگير است.
موضوع ديگر اينكه هيئت مديره كميته، مدتها تحت نفوذ نمايندگان مؤسساتي است كه مورد بازديد قرار مي دهد. كميته مشترك متهم شده كه خود، عامل اجرائي انجمن بيمارستانها و انجمن پزشكي امريكاست و خودسرانه مبادرت به استخدام كارشناسان ارزشيابي غيرحرفه اي مي نمايد.

فهرست منابع
Hoovers Company, “JCAHO”, http://www.hoovers.com, May 2008
Medical Mutual of Ohio, “Accreditation”, http:www.medmutual.com, May 2008
The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, “The Jiont Commission”, www.jiontcommission.org, May 2008
Wikipedia, “Joint Commission”, http:en.wikipedia.org, May 2008
Subhan. Arif, “JCAHO”, http://www.24x7mag.com, May 2008
Kulesz. Sharon, “New JCAHO Standards”, http://www.aapa.org, May 2008
Community Hospital, “Accreditation”, http://chmccook.org, May 2008
صدقياني. ابراهيم، ”ارزيابي مراقبتهاي بهداشتي و درماني و استانداردهاي بيمارستاني“، انتشارات معين و علم و هنر، 1376"
 
پیوندهای مرتبط
· مطالب بیشتر در مورد پزشكي
· سایر مطالب نوشته شده توسط admin86


پربازدیدترین مطلب در زمینه پزشكي:
كميته مشترك اعتباربخشي سازمانهاي مراقبت به

امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

انتخاب ها

 چاپ این مطلب چاپ این مطلب

برای انتشار مقالات خود در د نیای وب می توانید مقالات خود را به ایمیل آدرس maghaleh.net@gmail.com ارسال نمایید.

Copyright © 2005-2015 Computer Center Of MAGHALEH[DAT]NET All rights reserved.
| Please send your comments to:webmaster@maghaleh.net |
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.04 ثانیه

::Persian articles by maghaleh[dat]net ::